top of page

Monique

Hoven

Ik hou van God en van van mensen en ik word blij als ik anderen tot bloei zie komen in hun geloof en hun leven. Tegelijkertijd ben ik me er ook van bewust dat het leven ook ingewikkeld kan zijn, er kunnen dingen gebeuren waarop we niet hoopten en we kunnen het gevoel krijgen vast te lopen in onszelf en in relaties. Terwijl God ons een overvloedig leven belooft. Hoe gaan deze dingen samen? Ik geloof dat God nooit heeft beloofd dat het leven makkelijk zal zijn maar wel dat Hij door alles heen met ons zal zijn. Hij heeft ons beloofd alles te geven wat we nodig hebben (2 Petrus 1:3). The Amplified Bible (ENG) zegt het op deze manier: “Want Zijn goddelijke kracht heeft ons [absoluut] alles gegeven wat nodig is voor [een dynamisch geestelijk] leven en godsvrucht, door ware en persoonlijke kennis van Hem die ons riep door Zijn eigen glorie en uitmuntendheid.”

Geven van geestelijke begeleiding is als staan op heilige grond. Als geestelijk begeleider zie ik mijzelf als een medereiziger met anderen als ook zij leren om steeds meer met en voor Christus te leven. ´Ware en persoonlijke kennis´ zijn woorden uit deze tekst waarvan ik geloof dat zij ons kunnen helpen om dieper geworteld te raken in Hem. Zelf heb ik niet alle antwoorden of sleutels maar ik heb vertrouwen in Degene die dit wel heeft. In Zijn aanwezigheid is volheid van vreugde en een leven van overvloed.

Aleida Nieuwenhuis

Rond mijn twintigste werd mijn geloof serieuzer. Op verschillende momenten ervoer ik dat God een liefdevolle Vader is die enorm veel om ons geeft. Het heeft mijn leven volledig veranderd en sindsdien verlang ik ernaar dat anderen deze God leren kennen. Ik heb een aantal jaren als zendeling gewerkt. Hierbij leidde ik outreach teams over de hele wereld. Het gaf me veel vreugde en voldoening om op deze manier Gods liefde praktisch te maken. Anderzijds raakte ik vermoeid door al het werken en doen en zag ik niet altijd de resultaten waar ik zo naar verlangde, wat in toenemende mate vragen opriep.

In deze periode maakte ik kennis met de contemplatieve traditie, een traditie die veel aandacht heeft voor geestelijke vorming (spiritual formation). Dit hielp mij om dieper te wortelen in God in deze fase van mijn leven. God is groter dan we ooit kunnen bevatten. En tegelijkertijd noemt Hij zichzelf Vader en in Jezus werd Hij mens zoals wij. In Zijn koninkrijk gaat het niet in de eerste plaats om het liefhebben van anderen en onszelf maar om het liefhebben van Hem. Hij verdient alles van ons, ons hele zijn. Hem komt alles toe. In het leven met Hem vinden wij echte vrijheid en een thuis. Geworteld en gegrondvest in Zijn liefde zullen we in staat zijn om staande te blijven in de verschillende seizoenen van het leven.

Terugkijkend zie ik hoe gezegend ik ben door onderdeel te zijn van het lichaam van Christus. Het leven in verbondenheid met anderen: vrienden, mentors, kerk en geestelijk begeleiders hebben me gemaakt tot de persoon die ik nu ben en ik vind het mooi om met anderen mee te lopen op hun weg met God.

Ervaring

Naast mijn verlangen en passie op het gebied van het begeleiden van anderen heb ik mijn vaardigheden voor geestelijke begeleiding ontwikkeld tijdens het volgen van de School of Spiritual Direction van Sustainable Faith (een opleidingsinstituut binnen de Vineyard beweging). Ik heb een bachelor in zowel Psychologie als Christian Ministries van Biola University (Californië, USA) en een master in Kinder- en Jeugdpsychologie van de Universiteit Leiden.

In ben opgegroeid in een Nederlands gezin in Zuid-Californië. Ik ben dankbaar voor de mensen die in mij hebben geïnvesteerd in de kerk waarin ik ben opgegroeid (Emmanuel Reformed Church) en voor hoe zij mij hebben geïntroduceerd in het dynamische leven met Jezus. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met mijn Nederlandse wortels, iets waar onze vakantiereizen naar ons moederland zeker toe hebben bijgedragen. Vanaf mijn tienerjaren voelde ik me steeds meer geroepen om te leven en te investeren in dit kleine, regenachtige, maar ook prachtig groene land. Ik woon in Zwolle met mijn man (die inderdaad een Nederlander is).

Ik heb jarenlang ervaring in het mentoren van jonge vrouwen en ben toegewijd aan mijn persoonlijke ontwikkeling door actief betrokken te zijn in mijn kerk, het ontvangen van maandelijkse geestelijke begeleiding en een wekelijks accountability gesprek met een vriendin. Daarnaast ben ik onderdeel van een netwerk van geestelijk begeleiders en ontvang ik regelmatig supervisie.

“Het was een genoegen om Monique te zien groeien en ontwikkelen tot geestelijk begeleider. De bediening van geestelijke begeleiding past haar omdat ze van nature een bemoediger, een bewogen luisteraar en liefdevolle aanwezigheid is. Monique is begaafd in het helpen van anderen om hun innerlijke wereld te ontdekken, en ik beveel haar van harte aan.” 

 
-  Elizabeth de Smaele, docent Sustainable Faith 

Ervaring

Ik ben in de randstad opgegroeid in een reformatorische kerk en ben tot levend geloof gekomen in de PKN. Ik ben enkele jaren betrokken geweest bij een internationale en interkerkelijke evangelische zendingsorganisatie. Momenteel ben ik lid van een Anglicaanse kerk in Amsterdam. Mijn ervaringen binnen verschillende christelijke kerkgenootschappen en culturen hebben mijn geloof verbreed en verdiept, wat mij helpt om christenen met allerlei achtergronden te begrijpen. Deze stromingen weerspiegelen allerlei aspecten van God en zijn karakter en samen vormen wij de Bruid, de kerk van Christus.

Ik ben parttime werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie. Naast de studie verpleegkunde heb ik verschillende cursussen gedaan op het gebied van counselling, coaching, communicatie en christelijke bediening. Ik heb ruim tien jaar ervaring in het geestelijk begeleiden van jonge vrouwen en ben betrokken bij verschillende organisaties zoals TPZ en Jeugd met een Opdracht. Ik maak deel uit van een netwerk van Nederlandse geestelijk begeleiders en ontvang intervisie. Maandelijks krijg ik geestelijke begeleiding en daarnaast heb ik wekelijkse intentionele gesprekken over het geloof en het leven met een vriendin.

"Aleida heeft mij voor het eerst laten kennismaken met geestelijke begeleiding. Ik was geïntrigeerd en enthousiast om meer te weten te komen over hoe we God op verschillende manieren kunnen benaderen en Hem deel kunnen laten uitmaken van ons (hectische) dagelijks leven. Aleida is een begaafd geestelijk begeleider. Ze spreekt Gods waarheid met vertrouwen, heeft een zachte geest en is warm en zorgzaam. Ik voelde me altijd verfrist, hoopvol en vredig na een begeleidingssessie. En het allerbelangrijkste: ik werd aangemoedigd en gemotiveerd om op elk moment een besef van Gods aanwezigheid na te streven."
-  Victoria, directee
bottom of page